Năm 2019, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu chiếm 79,2% GDP

Thứ Ba, 07-01-2020, 09:05

Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thành viên thị trường, đặc biệt là công chúng đầu tư đã tạo dựng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 thành công.

Theo Bộ trưởng, năm 2019, thị trường cổ phiếu tăng 7,5% về chỉ số, 10,6% về quy mô vốn hóa và chiếm 79,2% GDP, huy động vốn cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng đột phá. Thị trường trái phiếu đáp ứng yêu cầu ngân sách tái cơ cấu nợ, thị trường cổ phiếu, TTCK phái sinh đều tăng trưởng hơn kỳ vọng. Trong bối cảnh tình hình tài chính toàn cầu, xu hướng nhà đầu tư, vốn FII vào ròng 2,7 tỷ USD, cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài với TTCK Việt Nam, tin rằng Luật Chứng khoán mới khi đi vào thực thi sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng hóa nâng cao năng lực, chất lượng tham gia TTCK, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững.

Bước sang năm 2020, Bộ trưởng tin tưởng rằng với ổn định kinh tế vĩ mô, với Nghị quyết 01 vừa được ban hành, TTCK Việt Nam 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục là kênh huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Sản xuất than nguyên khai TKV ước đạt 40,5 triệu tấn

Theo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2019, TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất than nguyên khai TKV ước đạt 40,5 triệu tấn; bốc xúc đất đá chuẩn bị sản xuất đạt 187,6 triệu m³; mét lò đào chuẩn bị sản xuất đạt 232.330 m; mét lò đào xây dựng cơ bản đạt 12.627 m và nhiều sản phẩm khoáng sản, kim loại mầu, alumin, hóa chất khác... Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng TKV đạt 14%, cao nhất trong khối ngành công nghiệp của Việt Nam.

.