Chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-7-2022

Thứ Hai, 22-06-2020, 17:04
Nguồn: internet

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 151 (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1-7-2022).

Tuy nhiên, Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của luật này có hiệu lực trước ngày 1-7-2022. Hiện, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn, được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét ban hành hai Nghị định (NĐ), đó là: NĐ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ quy định về hóa đơn chứng từ. Ngoài ra, các NĐ và Thông tư có liên quan còn lại cũng đang được thực hiện các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 20 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 1-6 đến hết ngày 15-6) đạt 20,57 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 651 triệu USD) so nửa cuối tháng 5-2020. Nửa đầu tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư 170 triệu USD, đưa con số xuất siêu từ đầu năm đến hết ngày 15-6 lên 3,75 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15-6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 217,36 tỷ USD, giảm 2,3% (tương ứng giảm 5,11 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2019.

.