Bốn tháng, thu hút FDI ước đạt 12,25 tỷ USD

Thứ Năm, 06-05-2021, 15:29
Công nghiệp chế biến, chế tạo hấp dẫn vốn FDI. Ảnh: congthuong.vn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, tính từ đầu năm đến ngày 20-4, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần vào Việt Nam, bằng 99,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước. Trong bốn tháng đầu năm, cả nước có 451 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 54,2% so cùng kỳ, nhưng tổng vốn đăng ký lại đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng 24,7% so cùng kỳ năm 2020. Quy mô dự án FDI trong những tháng đầu năm 2021 có sự cải thiện so cùng kỳ năm 2020. 

Giải ngân vốn đầu tư công bốn tháng năm nay cao nhất giai đoạn 2017 - 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4-2021 ước tính đạt 30.400 tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ năm trước và đạt 6,6% so kế hoạch năm 2021. Tính chung bốn tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 98.700 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 16,6% và tăng 14,5%). Trong đó, vốn T.Ư quản lý đạt 15.100 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%; vốn địa phương quản lý đạt 83.600 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8%. Như vậy, so cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4-2021 và bốn tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017 - 2021.

.