Bốn tháng, có gần 367.000 tài khoản chứng khoán mở mới

Thứ Năm, 13-05-2021, 16:48

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, trong tháng 4, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 110.121 tài khoản chứng khoán (TKCK). 

So tháng trước đó, số lượng TKCK nhà đầu tư (NĐT) trong nước mở mới ít hơn khoảng 3.000 tài khoản nhưng đây vẫn là con số rất cao. Trong số 110.121 tài khoản NĐT trong nước mở mới trong tháng 4, có tới 109.998 tài khoản từ các NĐT cá nhân và 123 TKCK từ các tổ chức. Lũy kế bốn tháng đầu năm, NĐT trong nước mở mới 366.816 TKCK, bằng 93% lượng TKCK mở mới trong cả năm 2020. 

Trình lại Quy hoạch điện VIII trước ngày 15-6

Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực tại cuộc họp mới đây, Bộ Công thương được yêu cầu nghiên cứu, bổ sung nhiều nội dung và lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện, trình lại Thủ tướng trước ngày 15-6-2021. Theo dự thảo quy hoạch điện VIII, Việt Nam sẽ cần số vốn khoảng 12,8 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2045 (320 tỷ USD cho cả giai đoạn) cho kịch bản nâng công suất hệ thống điện lên 102.193 MW vào năm 2025; sau đó tăng lên 137.662 MW vào 2030 và đạt 276.601 MW vào năm 2045.

Số thu tăng sau thanh tra, kiểm tra thuế ước đạt 2.196,6 tỷ đồng 

Tổng cục Thuế cho thấy, trong bốn tháng đầu năm 2021, toàn ngành  thực hiện 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, tiến hành kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so cùng kỳ năm 2020; qua đó, kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 9.768,72 tỷ đồng; nhờ vậy, số thuế tăng thu lên tới 2.196,6 tỷ đồng. Cũng trong bốn tháng, cơ quan thuế các cấp thu nợ thuế được 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 7.478 tỷ đồng được thu bằng biện pháp quản lý nợ và 3.619 tỷ đồng thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

.