Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Thứ Hai, 29-11-2021, 11:46

Tối 28/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Ban tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 19 giải nhì, 29 giải ba và 43 giải khuyến khích. Trong đó Giải đặc biệt được trao cho Sáng kiến giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại.

Trong số các tác phẩm được trao giải, Báo Nhân Dân đã giành một giải nhì, bốn giải ba và bốn giải khuyến khích. Trong số đó, ấn phẩm Thời Nay được một giải ba và một giải khuyến khích. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại khẳng định là một giải thưởng chất lượng, uy tín, mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại.

.