Ra mắt cuốn sách về niềm tin yêu dành cho Tổng Bí thư

Thứ Năm, 20-01-2022, 16:18

Báo Nhân Dân vừa phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách  “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Cuốn sách do báo tổ chức tuyển chọn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. 

Sách gồm hai phần: Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và Tình cảm của bạn bè quốc tế, tập hợp rất nhiều bài viết, bài thơ của đông đảo nhân sĩ, trí thức, người dân trong nước, điện mừng của nguyên thủ các quốc gia dành cho Tổng Bí thư. Qua đó, đồng chí Tổng Bí thư được ghi nhận như một nhà lãnh đạo có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, phát huy các giá trị nhân văn trong đời sống văn hóa - xã hội; một người chiến sĩ sáng suốt, kiên cường trong cuộc đấu tranh với giặc “nội xâm”; một công dân giản dị, khiêm nhường trong lối sống, tận tụy với công việc và chân thành, thân thiết trong mối quan hệ, sự gắn bó với nhân dân, đồng nghiệp, bạn hữu, với những thế hệ đi trước đã dạy dỗ, dìu dắt. 

Đặc biệt, qua những bài phân tích sâu sắc, những trang viết chân thành, những vần thơ mộc mạc, thắm thiết nghĩa tình, đông đảo quần chúng nhân dân đã thể hiện niềm tin to lớn vào lòng quyết tâm, sự quyết liệt và kiên trì của Tổng Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; rộng hơn là công cuộc chỉnh đốn Đảng, để xứng đáng là những công bộc của dân, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng. Như chia sẻ của những người tổ chức, thực hiện cuốn sách, dễ thấy sự đồng tình, quyết tâm cao với Tổng Bí thư khi nói đến cuộc chiến này là nói đến vai trò của Tổng Bí thư như một “người đốt lò vĩ đại”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; “củi tươi, củi khô”, thậm chí cả “gang thép hạng sang” vào đây cũng phải cháy. 

Nhóm biên soạn đã tìm hiểu, khai thác các bài viết từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trên nhiều báo chí, diễn đàn truyền thông, xã hội, từ nhiều tác giả thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội. Điều đó càng cho thấy tình cảm, niềm tin dành cho Tổng Bí thư trong nhân dân đã trở nên thường trực, gần gũi, như sự mến yêu, gửi trao của người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm; của quần chúng trong cộng đồng với những bậc cao niên sáng suốt và đáng kính. Đó cũng là niềm hạnh phúc không dễ gì có được đối với mỗi cán bộ, đảng viên đang gánh vác những trọng trách mà nhân dân giao phó. 

.