Quy định mới về phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN

Thứ Năm, 13-05-2021, 17:08
Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 695/QĐ-TTg ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN)”...

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi, nội dung giám sát, kiểm tra đối với DNNN. Trong đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra phù hợp từng loại hình DNNN; bảo đảm DN 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ 
sở hữu.

.