Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thứ Năm, 28-10-2021, 14:04
Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 7776/CĐ-VPCP gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2021, Công điện yêu cầu, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và các văn bản liên quan, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng 
cuối năm.

.