Ý nghĩa kỷ luật đảng

ĐẠI HOÀNG
Thứ Sáu, 11-08-2017, 09:54

Với vai trò, tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam - là người hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và lãnh đạo việc thực hiện thành công chiến lược ấy - vấn đề giữ vững sức mạnh, nhằm bảo đảm ý chí chiến đấu của Đảng là rất quan trọng.

Sức mạnh của Đảng được hợp thành bởi lý tưởng cộng sản và kỷ luật đảng. Trong đó, lý tưởng cộng sản để nuôi dưỡng tâm hồn người cộng sản, rèn luyện phẩm cách người cộng sản, định hướng, nhắc nhở những mục đích nhân văn của người cộng sản; còn kỷ luật đảng là để chấn chỉnh những biểu hiện chệch hướng, đồng thời là biện pháp để thải loại khỏi hàng ngũ của Đảng những “mảnh vỡ” đã hoàn toàn muốn đi ngược lại lý tưởng cộng sản.

Xuất phát từ góc nhìn lý tưởng cộng sản, có những “quy định” về hình ảnh, khí chất, hành vi của người cộng sản, cần thiết phải thanh sạch và “khắc kỷ” hơn quần chúng ngoài Đảng. Quan điểm này được phản ánh xuyên suốt trong các quy định về kỷ luật đảng, thể hiện ở chỗ nếu đã là đảng viên, là tổ chức đảng, thì phải chịu sự giám sát, xử lý của kỷ luật đảng nghiêm khắc gấp nhiều lần.

Bài học xử lý kỷ luật đảng trong nhiều vụ việc gần đây cho thấy, vấn đề quan trọng và có ý nghĩa hơn cả của kỷ luật đảng là xử lý kịp thời, xử lý từ khi mới có biểu hiện và chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có giám sát tốt, phát hiện sớm, xử lý sớm thì kỷ luật đảng mới đạt được trọn vẹn ý nghĩa uốn nắn, phòng ngừa, khắc phục suy thoái, khắc phục chệch hướng.

.