Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

QUANG HƯNG
Thứ Năm, 16-06-2022, 15:26

Trong những ngày qua, một số địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh như Thanh Hóa, Điện Biên, Long An, Phú Yên… với vai trò chủ chốt là đội ngũ lãnh đạo Đảng, chính quyền của tỉnh. Trước đó là các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa.

Thời gian tới, sẽ tiếp tục có các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo của địa phương mình. Đây là sự hưởng ứng tích cực chủ trương của Trung ương, là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt!”.

Quá trình thành lập Ban chỉ đạo ở các địa phương nhằm chấn chỉnh, đấu tranh, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đã có những vụ việc sai phạm lớn được các cơ quan chức năng của Trung ương điều tra, làm rõ, công bố rộng rãi trước công luận và được quần chúng hoan nghênh. Như thực tế đã cho thấy, nhiều vụ việc từng xảy ra ở gần, sát với đời sống người dân, có liên quan những bất cập khác như mất an ninh, trật tự, gia tăng tệ nạn xã hội, thói cửa quyền, tệ tham nhũng vặt…, từng gây ra nỗi bức xúc kéo dài trong dư luận ở địa phương. Khi được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh xử lý, giải quyết thấu tình, đạt lý sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân xây dựng ý thức hưởng ứng, đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong nỗ lực chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, còn góp phần vào duy trì sự ổn định, trật tự trong đời sống xã hội ở cơ sở. 

Sự ra đời của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, ngoài ý nghĩa vào cuộc tức thời trên hành trình đấu tranh ngày càng đòi hỏi sự kiên định, kiên trì, không khoan nhượng trước những cái xấu, sự thoái hóa, biến chất; còn là lời cảnh báo nghiêm khắc trước những mầm mống của tham nhũng, tiêu cực, những ý đồ lợi dụng kẽ hở của chính sách, cơ chế; những hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương để quyết tâm giữ gìn sự bình yên cuộc sống, giữ gìn đạo đức, tư cách đội ngũ cán bộ, đảng viên để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân nhằm mục tiêu hoàn thành xây dựng đất nước văn minh, hùng cường.

.