Nguyện noi theo tấm gương Bác Hồ

MAI TÂM HIẾU
Thứ Năm, 19-05-2022, 11:26

Mỗi tháng 5 về, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước long trọng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, chúng ta lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Người; nhớ về công ơn to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, hết lòng vì dân, vì nước của Bác. 

Có lẽ ngày 5/6/1911, khi rời đất nước ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với cái tên Nguyễn Văn Ba năm ấy, dù biết trước những gian khổ, khó khăn vẫn quyết tâm lặn lội đi khắp năm châu bốn biển để tìm hướng đi cho dân tộc, Tổ quốc mình. Sau 30 năm kể từ chuyến ra đi lịch sử ấy, khi đã tìm được cho mình và đồng chí, đồng bào con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn để có thể giành lấy tự do, độc lập dân tộc và phát triển đất nước, Bác Hồ trở về quê hương. Người cùng các đồng chí của mình từng bước gây dựng cơ sở, chờ đợi thời cơ để tranh thủ điều kiện trong nước và quốc tế đúng lúc nhất, kịp thời giành lấy chính quyền, dựng nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945. 

Đã 77 năm kể từ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình lịch sử, cũng là bấy nhiêu năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta theo lời Bác, từng bước đưa đất nước đi lên trên quá trình giành lấy độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, hùng cường. Từ những nhu cầu đơn giản, thiết yếu là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” đầy đủ như Người mong muốn, cho tới nay, mục tiêu của chúng ta là xây dựng đất nước trở thành một trong những quốc gia phát triển về  kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh quốc phòng, độc lập tự chủ trong đường lối đối ngoại, xây dựng được một hình ảnh Việt Nam an toàn, hữu nghị, giàu đẹp, mến khách trong con mắt bạn bè quốc tế.

Nhớ về Bác, để thấm nhuần tư tưởng của Người, thêm thấm thía và cảm phục tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành cả cuộc đời hy sinh vì dân, vì nước, hết mực hòa đồng, giản dị; đầy bao dung, nhân ái, dành trọn tình yêu thương cho đồng bào, dân tộc và bạn bè quốc tế. 

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Chúng ta càng thấm thía và nguyện ra sức học tập, rèn luyện noi theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, luôn nỗ lực cống hiến, đóng góp cho xã hội và đất nước ngày càng thêm giàu mạnh, tươi đẹp, như Người hằng mong muốn.

.