Tài chính - Ngân hàng

Bảo đảm công bằng trong quản lý thuế

Thực hiện Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính, ngày 18-8-2015, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai thông tin công khai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hộ khoán trên toàn địa bàn. Đến cuối tháng 10, tất cả chi cục thuế các quận, huyện đã cơ bản hoàn tất việc này.

Như lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin, Thông tư số 92 quy định những phương pháp quản lý thuế hiện đại, lần đầu quy định áp dụng phương pháp này cho hộ kinh doanh, (trước đó mới chỉ áp dụng cho doanh nghiệp) góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu thuế. Thông tư số 92 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-7-2015, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. Từ ngày 1-1-2016, các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ vào doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn, không phân biệt hóa đơn sử dụng theo quyển hay lẻ theo từng số. Đối với cá nhân kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành, nghề thực hiện khai và tính thuế theo từng lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh thay vì áp dụng theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định của một ngành, nghề kinh doanh chính... Để bảo đảm tính công bằng, nội dung Thông tư nêu rõ, phải xác định, công khai thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh là những giải pháp đột phá để bảo đảm minh bạch và công bằng trong quản lý thuế.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 130.000 hộ kinh doanh đăng ký thuế. Thông qua việc thu thập thông tin, cơ quan thuế sẽ có cơ sở để điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với từng hộ. Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Dũng cho biết, trên địa bàn hiện nay có khoảng 9.900 hộ kinh doanh. Số thuế khoán thu từ khu vực này chiếm khoảng từ 25 đến 28% tổng thu từ khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Dự kiến, đến đầu tháng 11, công việc thu thập cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh sẽ hoàn tất theo đúng mục tiêu đề ra. Tương tự, Chi cục trưởng Chi Cục Thuế Hà Đông Trần Văn Giáp cho biết, thời gian gần đây, các cán bộ thuế tại chi cục đã phải “tăng ca” làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để việc thu thập dữ liệu thông tin về đích đúng hẹn vào ngày 1-11-2015.

Đối với hộ kinh doanh, tất cả khi được hỏi đều mong muốn thực hiện chính sách mới này và cho biết sẵn sàng nộp thuế đúng quy định, song việc này nên làm thường xuyên hơn, bởi nếu tình hình kinh doanh không khả quan thì cũng được cơ quan thuế làm thủ tục giảm thuế kịp thời. “Như vậy, Nhà nước và hộ kinh doanh đều có lợi, bảo đảm hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ”, một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi cho biết.

Cùng với việc thu thập cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế cũng triển khai in tờ rơi tóm tắt các chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh gửi đến từ hộ. Cán bộ thuế sẽ gửi thư kèm theo bảng công khai thông tin của 200 hộ, cá nhân kinh doanh cùng địa bàn đến 100% số hộ, cá nhân kinh doanh để các hộ cho ý kiến phản ánh về việc xác định doanh thu, mức thuế khoán. Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, Thông tư 92 là bước tiếp theo trong lộ trình thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, bởi đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, đơn giản, minh bạch hơn và làm rõ thêm một số khoản thu nhập chịu thuế, tháo gỡ những vướng mắc đã qua.

Theo đánh giá bước đầu, tất cả các hộ kinh doanh đều đồng tình với phương thức này, bởi bảo đảm công khai hơn trước, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin hơn so với cách làm trước đây, là công khai mức thuế các hộ khoán tại trụ sở cơ quan thuế hoặc ở trụ sở UBND phường sở tại. Và đây được xem là một cách tiếp cận mới, vừa chống thất thu thuế, vừa để cơ quan thuế xây dựng căn cứ xác định doanh thu, mức thuế của từng hộ được công bằng.