Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ họp Quốc hội

Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) không cắt điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm, bảo đảm điện từ 0 giờ ngày 18-10 đến hết 24 giờ ngày 30-11. EVN HANOI có phương án bảo đảm cấp điện an toàn liên tục, có dự phòng cho khu vực Tòa nhà QH và Hội trường Ba Đình (mới), trụ sở Văn phòng QH; các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu họp QH, cơ quan thông tin đại chúng và các cụm văn hóa vui chơi phục vụ các hoạt động chào mừng. Các địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng. EVN HANOI trực và xử lý sự cố 24/24 giờ trong thời gian diễn ra kỳ họp…