Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo đảm các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, ngày 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII.

Cho ý kiến về dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), các ý kiến cho rằng, việc sửa đổi luật là cần thiết, nhằm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính hợp hiến, tính chặt chẽ, linh hoạt và phù hợp chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta; đáp ứng nhu cầu ký kết và thực hiện điều ước quốc tế phù hợp lợi ích của đất nước. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tạo điều kiện cho việc xây dựng, hình thành những cam kết quốc tế đem lại, bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước; quyền chủ động của các cơ quan trong đề xuất ký kết và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế phải đi kèm với trách nhiệm, có cơ chế phân công, phối hợp, kiểm tra. Một số ý kiến đề nghị sửa tên Luật thành “Luật Điều ước quốc tế” nhằm bảo đảm tính khái quát, dễ hiểu và phù hợp thực tiễn quốc tế…

Đề cập việc giám sát hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, một số ý kiến cho rằng, giám sát hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế khác với các hoạt động giám sát khác của QH là giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, kết quả giám sát có thể dẫn đến đề nghị rút khỏi, tạm đình chỉ, chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND nhằm bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thảo luận về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, Văn phòng QH cho biết, dự kiến phiên họp sẽ khai mạc ngày 20-10. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn tất. Văn phòng QH đã tích cực phối hợp các cơ quan hữu quan rà soát việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần; ban hành, triển khai kế hoạch về công tác báo chí, tuyên truyền, công tác tiếp dân, bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần phục vụ tốt kỳ họp.

Trên cơ sở tờ trình của Văn phòng QH, Ủy ban TVQH cho ý kiến cụ thể về cách thức tiến hành kỳ họp, thời lượng cụ thể của từng nội dung; phân bổ hợp lý, khoa học các nội dung làm việc của QH.