Bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học là “Ðoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo”. Trong đó, chú trọng các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.
Cán bộ công an tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và kỹ năng tự vệ cho học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh TÂM TRANG)
Cán bộ công an tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và kỹ năng tự vệ cho học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh TÂM TRANG)

Trưởng phòng Công tác sinh viên (Trường đại học Vinh) Ðặng Thị Thu cho biết, thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động gia tăng âm mưu “diễn biến hòa bình”, chiến tranh tâm lý, chúng không chỉ tập trung vào đội ngũ cán bộ, giảng viên mà còn lôi kéo, móc nối học sinh, sinh viên để chống phá Ðảng, Nhà nước.

Vì vậy, Trường đại học Vinh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên. Ðồng thời, nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, nhận biết phân loại thông tin sai sự thật, kịp thời ngăn chặn âm mưu kích động, lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia các hội, nhóm trái pháp luật biểu tình, gây rối trật tự công cộng.

Ðược triển khai từ năm 2016, mô hình liên kết giữa Trường đại học Xây dựng Hà Nội và phường Ðồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong công tác bảo đảm an ninh trường học được ghi nhận ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Mô hình liên kết nêu trên phát huy được hiệu quả là nhờ nhận thức đúng đắn của hai đơn vị về tầm quan trọng của việc phối hợp trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật được chú trọng, triển khai thông qua các hoạt động ngoại khóa, được tiến hành thường xuyên, thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Tại các buổi tọa đàm, sinh viên khóa mới được trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật để nhanh chóng thích nghi với đời sống sinh viên thông qua Luật Cư trú, Luật An ninh mạng... Hoạt động này giúp sinh viên mới yên tâm và nhanh chóng ổn định cuộc sống để tập trung vào việc học tập.

Theo Trưởng phòng Công tác sinh viên (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) Ðinh Văn Hải, với yêu cầu đổi mới giáo dục, hiện nay, số giờ sinh viên học tập trung tại lớp thường rất ít, bình quân khoảng 20 tiết/tuần. Thời gian còn lại, các em được chủ động lựa chọn các hoạt động phù hợp với sở thích và định hướng của bản thân. Thời gian hoạt động của sinh viên có xu hướng chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến; mức độ tương tác xã hội “ảo” của sinh viên tăng lên đáng kể, khoảng 5 giờ/ngày. Vì vậy, Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác quản lý sinh viên thông qua một số mô hình, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Việc áp dụng cách thức này được duy trì và phát triển ngay cả khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Xác định học sinh phổ thông nhận thức còn hạn chế, có nguy cơ cao xảy ra bạo lực học đường và vi phạm pháp luật, thời gian qua, bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh. Qua đánh giá, các cơ sở giáo dục đã phối hợp tốt với công an xã, phường, thị trấn cũng như cha mẹ học sinh để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát hiện và xử lý kịp thời những học sinh có nguy cơ vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường. Ðể thực hiện tốt yêu cầu nêu trên, các cơ sở giáo dục đã đưa nội dung phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật vào tiêu chí đánh giá thi đua; thường xuyên kiểm tra giám sát; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.