Các đại biểu chia sẻ thông tin tại tọa đàm “Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái”. (Ảnh: UNESCO)

Thúc đẩy sự tham gia của báo chí trong giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 21 triệu trẻ em Việt Nam bị gián đoạn học tập. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhấn mạnh trẻ em gái, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số, phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức khi việc học là chìa khóa mở cánh cửa tương lai tốt đẹp hơn cho các em.