Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 11-06-2022, 07:36

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời thư bạn đọc của một số cơ quan, đơn vị, cụ thể:

* Báo Nhân Dân vừa nhận được văn bản số 749/UBND-KTN của UBND tỉnh Hòa Bình trả lời về việc thực hiện chế độ chính sách đối với ông Phạm Văn Ngọ (trú tại thôn Hồng Phong 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).

Theo đó, ngày, 28/10/2020, gia đình ông Ngọ đã có đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật gửi UBND xã Yên Bồng để làm chế độ chính sách. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Ngọ không được giải quyết theo đúng quy định. Trong thời gian chờ xét duyệt, ông Ngọ đã mất ngày 24/2/2022. Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện chế độ chính sách đối với ông Phạm Văn Ngọ có nhiều sai sót. Cụ thể: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận theo quy định tại Luật Người khuyết tật; Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dẫn đến hồ sơ của ông Ngọ không được giải quyết kịp thời. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã đã không kịp thời tổ chức đánh giá xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để cấp giấy xác nhận là trái với các quy định nêu trên, dẫn đến chế độ chính sách không được giải quyết kịp thời. Chịu trách nhiệm cho những sai sót nêu trên là Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy và Chủ tịch UBND xã Yên Bồng.

Để chấn chỉnh trong việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh đã có Công văn số 2783/VPUBND-KTTH ngày 15/4/2022 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy giải quyết các nội dung yêu cầu của công dân theo quy định; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời có văn bản xin lỗi gia đình ông Phạm Văn Ngọ. Ngày 27/4/2022, UBND huyện Lạc Thủy có Báo cáo số 689/BC-UBND. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND xã Yên Bồng thực hiện các nội dung như yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2783/VPUBND-KTTH.

* Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 716/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên trả lời đơn của ông Bùi Quốc Chiến cùng các gia đình có hộ khẩu ở đường 204, thị tứ Phùng Hưng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, phản ánh tuyến đường 204 có một bãi đất, cát, đá do đoàn địa chất về khoan và thăm dò. Sau đó, tại đây đã mọc lên một điểm bán vật liệu xây dựng từ năm 2010 đến nay. Suốt 12 năm qua, điểm bán vật liệu này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và môi trường của người dân nơi đây. Người dân đã kiến nghị nhiều lần tới các cấp chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; Điều 168 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp; Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Sở Tài nguyên và môi trường chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu để chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xử lý thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.