Kết quả thư bạn đọc

Thứ Tư, 11-05-2022, 06:20

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1362/CV-TCT của UBND tỉnh Bắc Giang, trả lời đơn của ông Đào Ngọc Minh, trú tại số nhà 31, đường Nguyễn Cao, tổ 1, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, khiếu nại việc thu hồi, đền bù đất đối với gia đình ông không thỏa đáng...

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, ý kiến của các thành viên Tổ công tác và đại diện lãnh đạo UBND thành phố Bắc Giang tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác giao Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 1270/UBND-TCD ngày 30/3/2020; trong đó rà soát lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, số diện tích đất bị thu hồi, diện tích đủ điều kiện được hưởng tiêu chí tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình ông Đào Ngọc Minh và xem xét, làm rõ về nghĩa vụ tài chính công dân phải thực hiện; đồng thời rà soát về nguồn gốc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 68,9 m2 đất nông nghiệp (hiện nay ông Minh đang đề nghị trả lại) vì cho rằng đây là diện tích đất ở; làm rõ căn cứ pháp lý để giải quyết đối với nội dung công văn đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện Công văn 1270/UBND-TCD nêu trên; chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và mời một số cơ quan có liên quan làm việc với ông Đào Ngọc Minh để thông báo về kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

* Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1545/UBND-TD ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Vinh (Nghệ An), trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Hồng trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (Nghệ An), kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc quy hoạch thông ngách B2, khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng đi qua nhà ông thiếu minh bạch, gây thiệt thòi cho gia đình ông. Sau khi kiểm tra, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Liên quan nội dung kiến nghị của công dân, UBND thành phố, UBND phường Hưng Dũng đã tổ chức nhiều cuộc họp và trả lời công dân tại các Công văn số 3003/UBND-QLĐT ngày 1/6/2021, Công văn số 4436/UBND-QLĐT ngày 6/7/2021 và gần đây nhất tại Công văn số 1033/UBND-QLĐT ngày 4/3/2022 trong đó có nội dung: Theo kế hoạch đầu tư công của thành phố Vinh và phường Hưng Dũng thì chưa triển khai xây dựng tuyến đường ngách B2 ra đường Nguyễn Công Nghiệm trong giai đoạn 2021-2025.

* Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1524/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An trả lời đơn của các ông bà: Hồ Thị Huệ, Hồ Thị Dung, Lê Văn Bính, Nguyễn Văn Phúc, cùng trú tại thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), phản ánh UBND huyện Quỳnh Lưu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân, nhưng không có phương án hỗ trợ bồi thường thỏa đáng, gây bức xúc cho người dân. Sau khi kiểm tra, soát xét hồ sơ liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Thẩm quyền giải quyết đơn trên thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu.

Qua xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Công văn số 2890/UBND-TTr ngày 15/12/2021 về việc xử lý kết quả, kiểm tra rà soát đơn của công dân xã Tiến Thủy. Tại văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu thống nhất với kiến nghị của Đoàn kiểm tra, rà soát tại Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 15/12/2021; giao Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, Trưởng các phòng, ban liên quan, UBND xã Tiến Thủy... thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra; đồng thời UBND huyện Quỳnh Lưu đã kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Hiện nay, các cơ quan tham mưu UBND huyện Quỳnh Lưu đang tiến hành thực hiện các nội dung do Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu giao. Tuy nhiên, ngày 15/2/2022 các hộ dân lại tiếp tục có đơn khiếu nại về nội dung trên. Hiện nay, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận đơn và đang trong quá trình giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 474/UBND-TNMT, ngày 18/3/2022 của UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), trả lời đơn của ông Nguyễn Kim Đồng, khu 10 Tiên Sơn, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), đề nghị giải quyết việc các hộ được UBND xã Tiên Lương giao đất ở từ năm 2003 đến năm 2006, các hộ dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông Nguyễn Kim Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thông báo kết quả cụ thể như sau: Ngày 1/5/2022 UBND huyện đã tổ chức hội nghị tại UBND xã Tiên Lương để triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền thuộc địa bàn xã Tiên Lương, trong đó có hộ ông Nguyễn Kim Đồng và 8 hộ dân xong trước ngày 31/5/2022.

Sau khi kiểm tra, rà soát các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện tài chính (nếu có), UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; đối với các trường hợp không đủ điều kiện thông báo cụ thể lý do để người sử dụng đất hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật ■