Kết quả thư bạn đọc

Thứ Hai, 21-09-2020, 02:08

* Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của bạn đọc

* Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phán đến UBND huyện Mê Linh và UBND xã Hoàng Kim để xem xét, giải quyết

* Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tảo, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên)

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 3009/UBND-NNTN của UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hoàng, đại diện Khu dân cư xóm Gò Xinh, thôn Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phản ánh việc ông Nguyễn Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước thiếu gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, xác minh và làm rõ nội dung phản ánh của người dân, đồng thời có văn bản phúc đáp cho công dân và Báo Nhân Dân theo quy định.

Sau khi Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của bà Nguyễn Thị Phán, vợ liệt sĩ, ở thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim (Mê Linh, Hà Nội), khiếu nại về việc xây dựng nhà văn hóa thôn Hoàng Xá trên một phần diện tích đất của gia đình bà, nhưng không có phương án đền bù, hỗ trợ...; về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 4880/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nội dung chính như sau: Qua rà soát, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ, văn bản xin xác định ranh giới giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án nhà văn hóa thôn Hoàng Xá của UBND xã Hoàng Kim. Từ thực tế nêu trên, căn cứ Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, chức năng nhiệm vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đề nghị của Báo Nhân Dân đến UBND huyện Mê Linh và UBND xã Hoàng Kim để rà soát, kiểm tra và trả lời Báo Nhân Dân các nội dung có liên quan về quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Báo cáo kết quả về Báo Nhân Dân và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tảo, thương binh hạng 4/4, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), khiếu nại về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 821/STNMT-TTra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, nội dung chính như sau: Ngày 18-5-2020, UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn số 68/UBND-KT2 giao UBND huyện Khoái Châu giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Tảo. Ngày 22-5-2020, UBND huyện Khoái Châu có Báo cáo số 142/BC-UBND về kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tảo gửi UBND tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, UBND huyện Khoái Châu đang chỉ đạo UBND xã Nhuế Dương, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Tảo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật.