Đón đọc Tạp chí Lịch sử Đảng số 4/2022

Chủ Nhật, 24-04-2022, 05:23

TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG (VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH) ​​​​​​​SỐ 4/2022

KỶ NIỆM 47 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022)

Trần Thị Thu Hương, Trần Hồng Quyên: Đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Trần Thị Mỹ Hường: Các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong Chiến dịch Nguyễn Huệ

Đỗ Hoàng Tuấn: Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1963-1975

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LỊCH SỬ ĐẢNG

Mạch Quang Thắng: Hồ Chí Minh với việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ở tỉnh Tuyên Quang trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Nguyễn Thị Mai Chi: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia (1975-1979)

Nguyễn Đình Cơ: Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc (1975-1979)

SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trọng Phúc: 95 năm tác phẩm Đường Kách mệnh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn

Nguyễn Văn Sáu: Dấu ấn Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan và Lào trong những năm 1928-1929

Vũ Thị Hồng Dung: Nguyễn Ái Quốc - Hành trình từ người yêu nước đến người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Nguyễn Văn Khoa: Công tác phòng, chống tội phạm (2010-2021) - Chủ trương, sự chỉ đạo, kết quả và kinh nghiệm

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Nguyễn Trọng Chuẩn: Sự phát triển xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Lê Ngọc Thắng: Chính sách dân tộc của Đảng qua 35 năm đổi mới (1986-2021) - Thành tựu và kinh nghiệm

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Trần Tuấn Sơn: Liên minh chiến đấu Việt-Lào với thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954

NHÂN VẬT-SỰ KIỆN

Đinh Ngọc Giang: Đồng chí Lê Văn Lương với công tác cán bộ của Đảng

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

Lê Trung Nghĩa: Vài nét về phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp (1945-1954)

Nguyễn Thanh Hải: Lực lượng du kích các cơ quan Trung ương Cục miền Nam góp phần đánh bại cuộc hành quân Gianxơ Xity của địch, năm 1967

Nguyễn Hải Sinh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hậu cần (1969-1975)

TƯ LIỆU

Lê Thị Lý: Nỗ lực vì hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG, BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ

Lê Quang Cần: Chi bộ Bình Phước-Tân Triều, hạt giống đỏ của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

THÔNG TIN

Bùi Thị Tuyết Mai: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2020-2025

Lâm Anh: Đại hội đại biểu lần thứ nhất Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025

Hải Đăng: Tọa đàm khoa học: "Đồng chí Lê Duẩn - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam"

TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI