Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 26 (Phát hành từ ngày 26-6)

Thứ Sáu, 26-06-2020, 05:54

★ Thời sự - Chính trị: Bộ lọc tốt hơn cho văn bản pháp luật (Cẩm Hà); Gia đình bền vững (Hoàng Vũ).

★ Chuyên đề: Xoay vần lo điện (Kiến Giang); Nguy cơ vận hành bất ổn (Thanh Mai); Ðộ mở rộng hơn trong quy hoạch mới (Minh Nam).

★ Kinh tế - Xã hội: Cửa nào cho ngành gỗ? (Bảo Lâm); Bảo đảm minh bạch giá điện (Vũ Minh); Lỗ hổng trong cai nghiện ma túy tại cộng đồng (Diên Khánh); Chênh vênh trên hành trình "trưởng thành lành mạnh" (Nguyễn Hà); Vải Lục Ngạn đến xứ Phù Tang (Hải Miên).

★ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao: PGS,TS Bùi Hoài Sơn: Ứng xử văn minh trên môi trường mạng cần bắt đầu từ người sử dụng (Luân Vũ); "Thực" - "Ảo" đồng hành (Giang Nam); Ranh giới của tự do (Thiên Thư); Khi người trẻ hành động (Hoàng Nghĩa Nam); Giới hạn của những cuộc đua (Hoàng Duy); Tinh hoa chè sen nhãn lồng (Nguyễn Hùng - D.Thủy).

★ Văn học: Ly hương (Truyện ngắn của Ðinh Thùy Hương); Sự nhắc nhớ, sự khỏa lấp linh thiêng (Võ Thị Xuân Hà); Trang thơ các tác giả: Bùi Kim Anh, Ðỗ Anh Vũ, Ðỗ Hải Yến.

★ Quốc tế: Cánh trắng cuối trời (Ðông Phong); Nỗ lực đến cùng (Ðông Ðô); Lằn ranh vô hình (Nguyễn Thế Ðại Dương); Thời trang "hữu cơ" (Ba Duy); Tiêu điểm (PV).

16 trang, in nhiều mầu.

Giá bán lẻ: 4.800 đồng.