Ảnh minh họa. (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp)

Đường sắt tiếp tục bán vé nguyên khoang, nguyên toa

Ngày 4/12, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đáp ứng nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt tiếp tục duy trì bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022, đồng thời giảm giá từ 10% đến 15%. Đặc biệt, không giới hạn cự ly đối với hành khách mua vé đi tàu nguyên khoang, nguyên toa như trước đây.