Thế vẫn là 30?

Thứ Bảy, 25-04-2015, 17:00

- Thế vẫn là 30 à?

- 30 gì thế?

- Thế ông không xem báo hay sao?

- Ngày nào tôi cũng xem báo, bây giờ chủ yếu xem báo mạng nhưng ông nói gì tôi vẫn chưa hiểu.

- Người ta phân tích chuyện nông dân bỏ ruộng. Có nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng là làm ruộng không có lãi.

- Đúng thế nhưng liên quan gì tới con số mà ông nói?

- Con số đó ám ảnh tôi. Tôi đã từng tham gia chuẩn bị Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị năm 1988. Lúc đó sau khi khoán sản phẩm cuối cùng theo Chỉ thị 100 nông dân phấn khởi nhưng bà con vẫn phải đóng góp tới 30 khoản cho nên bà con cũng chán ruộng, do đó Nghị quyết 10 chỉ cho một số khoản đóng góp, xóa bỏ những khoản không hợp lý. Thế mà bây giờ nông dân vẫn phải đóng góp 30 khoản?

- Thế là thực hiện Nghị quyết không nghiêm, nhiều khoản đủ loại do địa phương nghĩ ra.

- Điều quan trọng là không kiểm tra, uốn nắn thường xuyên đến khi nông dân một số nơi bỏ ruộng mới điều tra, chấn chỉnh.

- Cấp dưới thì tùy tiện, cấp trên thì quan liêu. Chính vì cấp trên quan liêu mới để cho cấp dưới tùy tiện, cho nên 25 năm sau lại thấy con số 30.

NHÂN NGHĨA