Tai họa

Chủ Nhật, 24-05-2015, 03:47

- Này các ông ơi, tôi biết anh ta "đức độ" không được bằng ai. Còn bị nhiều người chê bai mà vì sao được làm to thế!

- Tôi không biết rõ anh ta nhưng nhiều người từng làm việc với anh ta cũng nói như ông. Nhưng trên đời này đâu chỉ có một mình anh ta.

- Rồi "tài năng" của anh ta thì đâu có gì, chưa nói là kém cỏi thế mà cứ được trao toàn những việc lớn!

- Tôi không biết rõ anh ta nhưng nhiều người từng làm việc với anh ta cũng nói như các ông. Nhưng nói về "tài năng" thì anh ta cũng có tài chứ!

- "Tài" gì. Ông có làm việc với anh ta đâu mà biết?

- Ít nhất cũng là "tài vận động", "tài mua chuộc". Hình như ngôn ngữ hiện đại gọi là "công nghệ PR" theo nghĩa không trong sáng.

- "Đức" như thế, "tài" như thế mà đang lãnh đạo mới làm cho cơ quan chúng mình trở thành tai họa.

- Nếu đúng như vậy thì các ông đã nói đúng ý cha ông chúng ta...

- Các cụ nói gì?

- Các cụ nói: Đức hẻo mà địa vị cao, tài hèn mà giao việc lớn ắt sinh tai họa.

- Đúng là tai họa!

Nhân Nghĩa