Làm sao mà tin được!

Chủ Nhật, 29-03-2015, 03:58

-Anh ta ăn nói lung tung quá, toàn những chuyện chẳng có chứng cứ gì, toàn mang chuyện nghe ở nơi đàn đúm, dẫn chứng thì toàn người đã quy tiên không ai có thể cãi được! - Cho nên phải chờ cho người biết chuyện từ trần mới dám viết vì không có người cãi. Đó là chưa kể...

- Gì?

- Cái tâm trạng bất mãn, không thỏa mãn công danh, địa vị, kể cả sự yêu mến... Trong tâm trạng của người bất mãn thì làm sao mà có lời nói công bằng được. Rồi thì thấy thiên hạ quên "tài năng" của mình cho nên làm một thứ Erostrat đốt đền, động tới cái cao cả để trở thành người nổi tiếng, kiếm danh hão và đồng tiền bẩn!

- Cũng có người nói: anh ta bất mãn vì ta bất công!

- Bất công cái nỗi gì? Cứ xem cách anh ta kể thì anh ta được ưu đãi đủ thứ mà người nào cùng công tác với anh ta rất muốn mà không thể có được!

- Anh ta còn muốn hơn để xứng với cái "tài" của anh ta!

- Tài gì? Tài "bịa đặt", "dựng chuyện" như chính anh ta thú nhận. Anh có thể tin một con người phản phúc, lừa thầy phản bạn như thế không?

Nhân nghĩa