Mong Báo Nhân Dân tăng cường định hướng lý tưởng cho lớp trẻ

Thứ Sáu, 11-03-2022, 21:49
Nghiên cứu viên Lê Hoàng Đức, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự đóng góp của Báo Nhân Dân thể hiện qua sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người phát ngôn trung thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí. Nội dung trên các ấn phẩm của báo luôn bảo đảm tính thời sự, tính định hướng dư luận xã hội, và tính “nhân dân” với ngôn ngữ viết chân thực trong cuộc sống thực tế hằng ngày. 

Những năm gần đây, Báo Nhân Dân có sự phát triển mạnh mẽ, và đã trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, với các ấn phẩm như Nhân Dân hằng ngày; Nhân Dân cuối tuần; Nhân Dân hằng tháng; Nhân Dân điện tử; kênh Truyền hình Nhân Dân… nội dung của các ấn phẩm luôn thể hiện rất rõ vai trò định hướng dư luận của mình.

Ngoài những chuyên mục về chính trị, kinh tế, tôi cũng thường xuyên theo dõi chuyên mục Khoa học–Công nghệ của báo. Các bài viết trong chuyên mục này luôn bảo đảm tính cập nhật về tình hình khoa học-công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là các bài viết về khoa học thường thức luôn được viết dưới văn phong dễ hiểu, bảo đảm cho những người đọc phổ thông có thể lĩnh hội được các nội dung của bài báo.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, thế giới đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các kênh thông tin xã hội. Điều này cũng có những tác động nhất định đến tư tưởng của một bộ phận xã hội nhất định. Tôi hy vọng Báo Nhân Dân ngày càng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ định hướng tư tưởng cho người dân, đặc biệt là định hướng lý tưởng cho lớp trẻ để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục cải tiến hơn nữa về hình thức và nội dung của các ấn phẩm. 

Xin chúc đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân sức khỏe, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác của nghiệp báo chí và ngày càng có những bài viết sắc sảo, có tính thời sự và tính chiến đấu cao hơn. 

71 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu
Nghiên cứu viên Lê Hoàng Đức, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam