Ngày làm việc thứ năm, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng

Ðại hội làm việc tại Hội trường, bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII

Ngày 30-1, Ðại hội làm việc tại Hội trường. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng thay mặt Ðoàn Chủ tịch điều hành ngày làm việc thứ năm của Ðại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với Ðoàn đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với Ðoàn đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Buổi sáng, Ðại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc. Dự kiến, Ðại hội sẽ bế mạc vào ngày 1-2-2021.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Ðoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ðoàn Chủ tịch Ðại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII.

Ðại hội bầu Ban Kiểm phiếu. Ðại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII. Ðại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Ðại hội làm việc tại Hội trường, bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII -0
Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Buổi chiều, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, thay mặt Ðoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ðoàn Chủ tịch Ðại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII. Ðại biểu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII.

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ðại hội công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. (Danh sách Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII, đăng trên số báo hôm nay).

Hôm nay 31-1, Ðại hội nghỉ. Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.