28 xã nghèo ở Lào Cai được hỗ trợ làm đường giao thông

Thực hiện hợp phần hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn theo mô hình Saemaul Undong (Hàn Quốc) thuộc Chương trình Hạnh phúc Lào Cai, tỉnh Lào Cai có 28 xã nghèo được hỗ trợ thực hiện bê-tông hóa hơn 355 km đường giao thông nông thôn.

Trong đó, huyện Bắc Hà có 11 xã, huyện Si Ma Cai sáu xã, huyện Mường Khương chín xã và huyện Sa Pa hai xã. Theo đó, từ cuối năm 2015 đến 2018, chương trình sẽ triển khai hỗ trợ các huyện: Bắc Hà làm 56 tuyến đường với 112,6 km; Si Ma Cai 65 tuyến, 149,6 km; Mường Khương 35 tuyến, 96,75 km; Sa Pa hai tuyến, sáu km đường giao thông nông thôn.