10 tháng, cả nước ước nhập siêu 4,1 tỷ USD

NDO -

NDĐT – Ngày 26-10, Tổng cục Thống kê cho biết, nhập siêu tháng 10 ước tính 100 triệu USD, đưa nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 13 tỷ USD.

Xuất khẩu dầu thô 10 tháng qua giảm hơn 49% về kim ngạch.
Xuất khẩu dầu thô 10 tháng qua giảm hơn 49% về kim ngạch.

Tổng cục Thống kê dự báo: “Trong thời gian tới, nếu giá dầu thô không tăng, trong khi các hãng hàng không tiếp tục nhập khẩu máy bay phục vụ quá trình hiện đại hóa thì nhập siêu hai tháng cuối năm 2015 có thể sẽ tăng lên”.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước tính đạt 14,4 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 9,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,1 tỷ USD, tăng 2,3%. Trong khi nhập khẩu tháng 10 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 tỷ USD, tăng 2,2%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 134,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 14,3%. Trong khi 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 138,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 56,6 tỷ USD, tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,1 tỷ USD, tăng 19,3%.

Theo Tổng cục Thống kê, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 25,8 tỷ USD, tăng 32,7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,7 tỷ USD, tăng 44%. Tuy nhiên đáng chú ý, xuất khẩu dầu thô giảm 49,1% về kim ngạch; than đá giảm 65,7% và cà phê cũng giảm 30,8%; trong khi xuất khẩu thủy sản 10 tháng đạt 5,4 tỷ USD, giảm 17%.

Hoa Kỳ và Trung Quốc dẫn đầu về xuất – nhập khẩu
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng qua, với kim ngạch đạt 27,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là EU với 25,3 tỷ USD, tăng 11,9%; ASEAN đạt 15,4 tỷ USD, giảm 3,1%; Trung Quốc đạt 13,9 tỷ USD, tăng 12%; Nhật Bản đạt 11,7 tỷ USD, giảm 5,2%; Hàn Quốc đạt 7,4 tỷ USD, tăng 23,5%.

Trong 10 tháng qua, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc có kim ngạch lớn nhất với 41 tỷ USD, tăng 15,6%; tiếp theo là Hàn Quốc với 23,4 tỷ USD, tăng 30,7%; ASEAN đạt 19,6 tỷ USD, tăng 3,1%; Nhật Bản đạt 12,1 tỷ USD, tăng 15,9%; EU đạt 9,1 tỷ USD, tăng 24,9%; Hoa Kỳ đạt 6,6 tỷ USD, tăng 27,3%.